Przedsmak szkół średnich

Dnia 16 lutego 2017 r. gimnazjaliści z klas 3 zostali zaproszeni do szkół, by nakierować ich na przyszłą drogę/karierę zawodową. Odwiedzili 7 szkół, w tym ZSB oraz ZSS. W każdej ze szkół zaprezentowano nam atuty szkoły, także podział kategorii zawodowych jak i samą szkołę. Gimnazjaliści mogli się także dowiedzieć wielu potrzebnych im informacji wspomagających wybór zawodu w przyszłości. Odpowiadano na każde ich pytania a także nasuwano kolejne poprzez prezentacje jak i wypowiedzi uczniów nauczycieli oraz dyrekcji. Uczniowie naszej szkoły byli bardzo zadowoleni z wyjazdu, bardzo im to pomogło w nakierowaniu swojego życia na przyszłość.

Piotrek Sławiński, kl. III a