podziękowania za książki

Serdecznie dziękujemy p. Romualdowi Tańskiemu przewodniczącemu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie za przekazanie uczniom niespodzianki w postaci książek i kalendarzy.

Uczniowie i nauczyciele